Mitglieder des Vorstands:

Präsident Robert Kaiser
Vizepräsident Peter Guntern
Museumsleitung Susanna Kaiser
Sekretärin Liselotte Winz
Kassier Martin Gerber
Archivar Roland Schwob
   
Ehrenpräsident Werner Kaiser